Explore our solution

The LightApply system provides a number of functions to support the recruitment process.
Our solutions make the recruiter’s work more efficient and effective.

Poznaj nasze rozwiązanie

System LightApply dostarcza szereg funkcji wspierających pracę rekruterów

Wygodny formularz aplikacyjny

 

Śledź postępy kandydata już od chwili zgłoszenia.

Dla każdego stanowiska pracy, system stworzy dedykowany formularz aplikacyjny, przez który kandydaci prześlą swoje zgłoszenia i automatycznie trafią do systemu.

Nigdy więcej nie przegapisz żadnego kandydata, który utknął w historii maili.

Lepsza komunikacja w rekrutacji - Formularz

Convenient application form

Follow the candidate’s progress from the moment of application.

For each job vacancy, the system will create a dedicated application form, through which candidates will send their applications and automatically get into the system.

Never miss a candidate stuck in your email history again.

Lepsza komunikacja w rekrutacji - Formularz

Wygodny formularz aplikacyjny

 

Śledź postępy kandydata już od chwili zgłoszenia.

Dla każdego stanowiska pracy, system stworzy dedykowany formularz aplikacyjny, przez który kandydaci prześlą swoje zgłoszenia i automatycznie trafią do systemu.

Nigdy więcej nie przegapisz żadnego kandydata, który utknął w historii maili.

Lepsza komunikacja w rekrutacji - Formularz
Lepsza komunikacja w rekrutacji - proces

Intuitive process configurator

Take control of your company’s recruitment processes.

Create recruitment process templates for the most popular positions in your company and easily use them for future recruitment.

Describe each step and define its duration so that from the very first moment the candidate knows what you expect from them.

Lepsza komunikacja w rekrutacji - proces

Intuicyjny konfigurator procesów

Przejmij kontrolę nad procesami rekrutacyjnymi w twojej firmie. Stwórz szablony procesów rekrutacyjnych dla najpopularniejszych stanowisk w Twojej firmie i w łatwy sposób użyj ich w przyszłych rekrutacjach.

Opisz każdy z kroków oraz zdefiniuj jego czas trwania, aby już od pierwszej chwili kandydat wiedział czego od niego oczekujesz.

Lepsza komunikacja w rekrutacji - proces

Intuicyjny konfigurator procesów

 

Przejmij kontrolę nad procesami rekrutacyjnymi w twojej firmie. Stwórz szablony procesów rekrutacyjnych dla najpopularniejszych stanowisk w Twojej firmie i w łatwy sposób użyj ich w przyszłych rekrutacjach.

Opisz każdy z kroków oraz zdefiniuj jego czas trwania, aby już od pierwszej chwili kandydat wiedział czego od niego oczekujesz.

Individual candidate panel

Share the most important information with the potential employee.

Every candidate, after applying for a position in your company, will get the possibility to follow the recruitment process in a dedicated candidate panel.

From today, your company will be seen as sincere and people-centred.

Lepsza komunikacja w rekrutacji - Panel

Indywidualny panel kandydata

Podziel się najważniejszymi informacjami z potencjalnym pracownikiem. Każdy kandydat po zaaplikowaniu na stanowisko w Twojej firmie, dostanie możliwość śledzenia przebiegu procesu rekrutacyjnego w dedykowanym panelu kandydata.

Nasze rozwiązania sprawią, że Twoja firma będzie postrzegana jako szczera i skupiona na ludziach.

Lepsza komunikacja w rekrutacji - Panel

Indywidualny panel kandydata

Podziel się najważniejszymi informacjami z potencjalnym pracownikiem. Każdy kandydat po zaaplikowaniu na stanowisko w Twojej firmie, dostanie możliwość śledzenia przebiegu procesu rekrutacyjnego w dedykowanym panelu kandydata.

Nasze rozwiązania sprawią, że Twoja firma będzie postrzegana jako szczera i skupiona na ludziach.

Lepsza komunikacja w rekrutacji - Panel
Nasze rozwiązania

Dedykowane poziomy dostępu

Zarządzaj rolami wewnątrz organizacji.

Nasze rozwiązania sprawią, że każdy pracownik w Twojej firmie zobaczy niezbędne informacje dotyczące rekrutacji, w które jest zaangażowany.

W łatwy sposób przypisuj poziomy dostępów i zmieniaj je według potrzeb.

Dedykowane poziomy dostępu

 

Zarządzaj rolami wewnątrz organizacji.

Od dzisiaj każdy pracownik w Twojej firmie zobaczy niezbędne informacje dotyczące rekrutacji, w które jest zaangażowany.

W łatwy sposób przypisuj poziomy dostępów i zmieniaj je według potrzeb.

Nasze rozwiązania

Dedykowane poziomy dostępu

 

Zarządzaj rolami wewnątrz organizacji.

Od dzisiaj każdy pracownik w Twojej firmie zobaczy niezbędne informacje dotyczące rekrutacji, w które jest zaangażowany.

W łatwy sposób przypisuj poziomy dostępów i zmieniaj je według potrzeb.

Nasze rozwiązania

Dedicated access levels

Manage roles within the organisation.

Our solutions will ensure that every employee in your company sees the necessary information regarding the recruitment they are involved in.

Easily assign access levels and change them as required.

Compliance with GDPR requirements

Don’t worry whether a candidate has added the required clauses in their CV, or whether their data can be stored in your database.

The system will take care of this for you. This way you can focus on what is most important – the candidates.

Nasze rozwiązania

Zgodność z wymaganiami RODO

Nie martw się już więcej o to czy kandydat dodał wymagane klauzule w swoim CV, ani czy jego dane mogą być przechowywane w Twojej bazie danych.

System zadba o to za Ciebie. Dzięki temu Ty skupisz się na tym co najważniejsze – na kandydatach.

Nasze rozwiązania