Dlaczego warto odpowiadać każdemu kandydatowi?

Rekrutacja pracownika to proces złożony, a każdy z jego etapów warto bardzo dobrze przemyśleć – nie tylko po to, by znaleźć idealnego kandydata na konkretne stanowisko, ale również dla lepszego postrzegania firmy na rynku. Niestety wielu przedsiębiorców, zwykle w ferworze obowiązków, zapomina o tym, co najważniejsze – odpowiedniej komunikacji z potencjalnymi pracownikami. A ta powinna obejmować również ostatni, często najmniej przyjemny dla obu stron etap rekrutacji, czyli poinformowanie kandydata o odrzuceniu jego CV.

Brak odpowiedzi, czyli jedna ze złych praktyk pracodawców

Jak wynika z badania jakości procesów rekrutacji z 2019 roku, ponad połowa kandydatów ubiegających się o pracę nie otrzymuje odpowiedzi pracodawcy po rozmowie kwalifikacyjnej. Pokazuje to, że nie wszystkie firmy w Polsce stosują dobre praktyki rekrutacyjne – brak odpowiedzi pracodawcy po rozmowie kwalifikacyjnej jest bowiem błędem, który może wpływać negatywnie na postrzeganie przedsiębiorstwa. Jest to kwestia o tyle istotna, że większość kandydatów oczekuje feedbacku – nawet jeżeli maiłby on być negatywny. Bardzo często zdarza się, że pracownik, czekając na odpowiedź od wymarzonej firmy, rezygnuje z innych ofert. Kiedy informacja zwrotna nie nadchodzi, znacznie utrudnia to jego sytuację na rynku pracy, powoduje rozczarowanie i może zostać odebrane jako brak szacunku. A wszystkie nagromadzone w kandydacie negatywne emocje mogą wpłynąć również na postrzeganie firmy – np. w wyniku wystawionej przez niego opinii na portalach społecznościowych czy w Google. Taka negatywna recenzja może skutecznie zniechęcić przyszłych kandydatów do złożenia CV, co będzie skutkowało późniejszymi problemami podczas selekcji pracowników. Co więcej, nawet negatywna odpowiedź po rozmowie kwalifikacyjnej może zbudować fundament przyszłej współpracy z kandydatem. Pozwoli rozstać się w dobrej atmosferze i jednocześnie umożliwi nawiązanie kontaktu w późniejszym okresie. Może okazać się np. że wybrany w procesie rekrutacji pracownik nieoczekiwanie zrezygnuje po miesiącu pracy i konieczne będzie natychmiastowe znalezienie alternatywy. To z kolei wymusi ponowną analizę zgromadzonych CV i wybranie spośród nich najlepszego kandydata spośród tych odrzuconych. Brak jakiegokolwiek feedbacku zamyka taką możliwość – potencjalni pracownicy, rozczarowani złą komunikacją w rekrutacji, prawdopodobnie nie będą chcieli mieć z daną firmą dalszej styczności. Warto pamiętać, że dobrą praktyką jest poinformowanie kandydata o tym, kto jest opiekunem danego projektu i przekazać mu jego dane kontaktowe. Dzięki temu będzie mógł sam skontaktować się z rekruterem w przypadku zniecierpliwienia albo wątpliwości.

Jak przekazać informację zwrotną?

Skoro wiadomo już, że informacja zwrotna na ostatnim etapie selekcji pracowników (również ta negatywna) jest absolutnie niezbędna, warto dowiedzieć się również tego, jak ją przekazać. Okazuje się bowiem, że wielu rekruterów rezygnuje z feedbacku w obawie przed negatywną reakcją kandydata albo w wyniku braku wiedzy dotyczącej tego, w jaki sposób zakomunikować odrzucenie kandydatury. W rzeczywistości nie jest to trudne. Należy pamiętać tylko o kilku kwestiach:

  • dokładnym uzasadnieniu decyzji – kandydat musi wiedzieć, jakie błędy popełnił albo które z jego kompetencji okazały się niewystarczające, co nie tylko wpłynie pozytywnie na odbiór informacji, ale również pomoże mu podczas poszukiwania pracy w przyszłości;
  • dostosowaniu treści komunikatu do konkretnego kandydata – jest to możliwe nawet w przypadku dużej liczby zgłoszeń, wystarczy bowiem skorzystać z oferowanego przez LightApply systemu automatycznej odpowiedzi, który pozwoli wybrać jeden z wielu szablonów o treści jak najbardziej dostosowanej do sytuacji danego kandydata;
  • takcie i profesjonalizmie – nie zawsze kandydat odbierze decyzję firmy ze spokojem, dlatego też niezbędne jest taktowne, empatyczne podejście oraz niewchodzenie z rozmówcą w jakiekolwiek utarczki słowne;
  • terminowości – każdy z kandydatów woli wiedzieć ile trzeba czekać na odpowiedź po rozmowie kwalifikacyjnej, dlatego warto ustalić z nim termin feedbacku i zastosować się do niego;
  • odpowiednim momencie – poinformowanie o odrzuceniu kandydatury nie musi mieć miejsca na ostatnim etapie selekcji pracowników i warto to zrobić wcześniej (np. po zapoznaniu się z CV), by nie tracić czasu pracownika.
Photo by Brooke Cagle on Unsplash

Candidate experience, czyli zadbaj o dobre praktyki podczas rekrutacji pracowników

Z omawianą kwestią nierozerwanie wiąże się jedno z pojęć, jakie funkcjonuje w zakresie zarządzania procesami rekrutacyjnymi. Jest nim candidate experience (CX), oznaczające sumę wszystkich doświadczeń kandydata w kontaktach z firmą podczas rekrutacji. Dotyczy nie tylko odpowiedzi pracodawcy na CV, ale również jakości ogłoszenia o pracę, rozmowy kwalifikacyjnej i wszelkich innych aspektów związanych z komunikacją w rekrutacji. Czego, poza odpowiedzią pracodawcy na CV lub po rozmowie kwalifikacyjnej, oczekują kandydaci? Między innymi dokładnego opisu stanowiska i wymagań, przejrzystych warunków zatrudnienia (widełki płacowe, a nie „owocowe czwartki”) oraz profesjonalnej komunikacji przed i w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Budowanie odpowiednich doświadczeń kandydatów podczas rekrutacji pracowników wpłynie pozytywnie na zaufanie do firmy i jej dobre postrzeganie na rynku. A to bez wątpienia usprawni jej funkcjonowanie w przyszłości.

Jak usprawnić komunikację z kandydatem?

Częstym powodem braku odpowiedzi pracodawcy po rozmowie kwalifikacyjnej jest brak czasu, wynikający np. ze zbyt dużej liczby kandydatów. Ferwor obowiązków rekrutera może też wpłynąć negatywnie na inne etapy rekrutacji pracownika i komunikację z potencjalnymi pracownikami. Na szczęście możliwa jest automatyzacja procesu rekrutacyjnego, w czym pomaga np. ATS (applicant tracking system). To rozwiązanie, które pozwoli usprawnić selekcję pracowników i zadbać o dobre praktyki z nią związane. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z nami!