Polityka prywatności

Nota prawna: Ochrona prywatności i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych są dla LightApply (dalej także: „My”, „Nas”) niezwykle ważne, dlatego w ramach poniższej Polityki chcemy Cię poinformować o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych, które możesz Nam przekazywać korzystając z naszego serwisu dla agencji pracy tymczasowej (dalej: „Serwis”) lub kontaktując się z Nami, a także o sposobie korzystania przez Nas z cookies.

Twoje dane osobowe możemy otrzymać:

 1. bezpośrednio od Ciebie (będą to wszelkie dane osobowe zamieszczane za pośrednictwem Serwisu, w tym wskazane w treści poniżej);
 2. od podmiotu, z którym współpracujesz, zwłaszcza agencji pracy tymczasowej – w takim przypadku mogą Nam być przekazane takie Twoje daneosobowe jak np. dane identyfikacyjne (zwłaszcza imię, nazwisko, PESEL), dane teleadresowe (zwłaszcza adres zamieszkania / zameldowania, adres e-mail, nr telefonu) czy inne dane, które podmiot ten przekazał Nam w związku z zawartą z Nami umową;

- dzięki temu stajemy się administratorem Twoich danych osobowych, tj. możemy wyznaczać cele i zasady ich przetwarzania.

Nasze dane kontaktowe, jako administratora Twoich danych osobowych, to: LightApply Sp. z o.o., ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław, e-mail: rodo@lightapply.com.

Przyjęta przez Nas praktyka w zakresie ochrony danych jest zgodna z przepisami dotyczącymi ochrony danych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Jeśli masz pytania lub uwagi do tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: rodo@lightapply.com lub pisząc na adres naszej spółki, wskazany powyżej.

Polityka ta jednocześnie stanowi wypełnienie przez Nas obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13-14 RODO.

Wejście w życie. Polityka wchodzi w życie w dniu: 17/10/2022r.

Zmiany Polityki. Z uwagi na fakt, że możemy okazjonalnie i w uzasadnionych przypadkach modyfikować Politykę, możesz otrzymywać od Nas powiadomienia o aktualizacjach w ramach Serwisu.

Zasady przetwarzania danych. Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w celach i na warunkach określonych niżej:

 1. ZAWARCIE UMOWY I KORZYSTANIE Z SERWISU

  Cele. Podane przez Ciebie dane osobowe możemy przetwarzać w związku z zawarciem umowy z Nami przez Ciebie lub podmiot, który reprezentujesz / z którym współpracujesz, a także w związku z założeniem i obsługą Twojego konta w Serwisie – Twoje dane osobowe są wówczas przetwarzane przede wszystkim w celu (i) zweryfikowania Twoich uprawnień do zawarcia umowy lub reprezentowania danego podmiotu, (ii) zweryfikowania Twoich uprawnień do korzystania z Serwisu i konkretnych usług, (iii) obsługi Twojego konta w Serwisie, (iv) dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby zawrzeć z Nami umowę i korzystać z Serwisu.

  Podstawa prawna. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w powyższych celach jest:

  1. w zakresie związanym z zawarciem i realizacją mowy:
   1. jeśli reprezentujesz osobę prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, albo jesteś pełnomocnikiem osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – nasz uzasadniony interes, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
   2. w przypadku, jeśli jesteś osobą fizyczną, w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, działającą we własnym imieniu - niezbędność do zawarcia z Nami umowy i jej wykonania, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. w zakresie koniecznym do rozliczenia umowy w szczególności zgodnie z przepisami podatkowymi i rachunkowymi oraz spełnienia innych obowiązków prawnych, które ciążą na Nas jako administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. w zakresie dotyczącym dochodzenia i ochrony przed roszczeniami – Nasz prawnie uzasadniony interes, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  Rodzaje danych, jakie w ten sposób przetwarzamy, mogą obejmować w szczególności:

  1. dane identyfikacyjne, np. imię, nazwisko, nr dowodu osobistego, nr PESEL, NIP, REGON;
  2. dane adresowe, np. adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania / zameldowania / wykonywania działalności gospodarczej;
  3. wszelkie inne dane osobowe zamieszczane w Serwisie przez Ciebie lub Twoich pracowników i współpracowników.
 2. NASZE CELE MARKETINGOWE, STATYSTYCZNE I ANALITYCZNE

  Cele. Twoje dane osobowe możemy przetwarzać również w celach: (i) promocji własnych produktów i usług, w tym informowania Cię o aktualizacji usług lub produktów, z których korzystasz oraz (ii) analizy w jaki sposób korzystasz z Serwisu, aby zapewnić Ci usługę najwyższej jakości oraz bezpieczeństwo w Serwisie. W tym celu możemy przetwarzać dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, takie jak: strony odwiedzane przez Ciebie w Serwisie, korzystanie z poszczególnych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oraz czas odwiedzania poszczególnych podstron. Dane te mogą być powiązane z Twoim adresem e-mail i kontem.

  Podstawa prawna. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w powyższych celach jest Nasz prawnie uzasadniony interes lub prawnie uzasadniony interes strony trzeciej - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  Rodzaje danych. Dane zbierane przez Nas w ten sposób mogą obejmować w szczególności:

  1. dane identyfikacyjne, np. adres IP;
  2. dane adresowe, np. adres e-mail, nr telefonu, identyfikator w komunikatorze internetowym;
  3. dane o Twoim zachowaniu w Serwisie.

  Zgoda. Dodatkowo, jeśli podałeś Nam swój adres e-mail, nr telefonu lub przypisany Ci identyfikator z wybranego komunikatora (whatsapp / viber) oraz wyraziłeś zgodę na kontakt za pomocą tych kanałów, możemy przesłać na Twój adres e-mail / nr telefonu / adres przypisany w komunikatorze Naszą informację handlową (np. naszą ofertę lub reklamę Naszych usług) lub zadzwonić do Ciebie w tym celu.

  Masz prawo wycofać udzieloną w tym zakresie zgodę w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@lightapply.com lub klikając odpowiedni link podany w wiadomości e-mail wysłanej przez Nas do Ciebie – nie ma to jednak wpływu na legalność operacji (wysyłkę informacji handlowych) dokonanych przez Nas na podstawie Twojej zgody do czasu jej wycofania. W przypadku wycofania zgody nie będziemy przesyłać Ci informacji handlowych drogą mailową lub telefoniczną.

 3. KOMUNIKOWANIE SIĘ Z TOBĄ

  Cele. Jeśli za pośrednictwem e-maila / wybranego komunikatora zadasz Nam pytanie / zażądasz określonego działania, możemy przetwarzać również Twoje dane osobowe w celu zrealizowania Twojej prośby / skontaktowania się z Tobą.

  Podanie w tym przypadku danych kontaktowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do umożliwienia Nam przetworzenia Twojego żądania.

  Podstawa prawna. W powyższych przypadkach Twoje dane osoboweprzetwarzane są na podstawie:

  1. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie Naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na dążeniu do dostarczenia najbardziej kompleksowej odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie / zgłoszone żądanie lub,
  2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędności przetwarzania dla wykonania umowy, jeśli żądanie jest związane bezpośrednio z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu w ramach udzielonego Ci dostępu i prawidłowym wykonywaniem naszych obowiązków / ew. do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem z Nami umowy;
  3. art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj. na podstawie przepisu prawa, jeśli żądanie związane jest z Twoimi danymi osobowymi lub innym obowiązkiem prawnym spoczywającym na Nas na mocy stosownych aktów prawnych.

  Rodzaj danych. W tym przypadku przetwarzamy wszelkie dane osobowe, które zawrzesz w treści wysyłanych do Nas wiadomości.

 4. PLIKI COOKIE

  Nasz Serwis wykorzystuje cookies, aby odróżnić Cię od innych użytkowników. Pomaga nam to zapewnić Ci przede wszystkim tzw. „good user experience”, czyli jak najlepsze wrażenia z korzystania z naszych usług. Dokładne informacje o tym w jaki sposób wykorzystujemy cookies, znajdziesz poniżej.

  1. Cookies

   Czym są cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki, które przechowujemy na Twoim urządzeniu, z którego łączysz się z Serwisem (laptopie, komputerze, tablecie, smartfonie). Pliki cookie zawierają informacje o Tobie, w tym mogą zawierać Twoje dane osobowe.

   Cele i rodzaje cookies. Do cookies, których używamy, należą:

   1. niezbędne cookies - pliki cookie, które są wymagane do działania Serwisu, w tym do zalogowania się w Serwisie;
   2. analityczne / wydajnościowe cookies - pozwalają nam określić liczbę poszczególnych użytkowników oraz zweryfikować, jak zachowują się oni w Serwisie, aby zapewnić niezakłócony sposób korzystania z usług, które oferujemy;
   3. funkcjonalne cookies – używamy ich do rozpoznawania użytkowników podczas ich ponownej wizyty w Serwisie i dzięki temu zapamiętujemy ich preferencje (na przykład wybór języka lub regionu);
   4. marketingowe / reklamowe cookies – rejestrujemy dzięki nim wizytę w Serwisie i wykorzystujemy uzyskane w ten sposób informacje, aby spełnić Nasze cele marketingowe i reklamowe. Dzięki tym cookies, nasza kampania reklamowa może być bardziej dopasowana do Twoich potrzeb i zainteresowań. Dane uzyskane w ten sposób możemy również udostępniać stronom trzecim.
   5. Nazwa Dostawca Cel Okres funkcjonowania
    csrftoken .lightapply.com Ochrona przed spreparowanymi żądaniami osób trzecich (Cross Request Forgeries) 31449600 (w przybliżeniu 1 rok, w sekundach)
    sessionid […].lightapply.com Unikalny identyfikator sesji, który jest używany do identyfikacji użytkownika 1209600 (2 tygodnie, w sekundach)
    _ga Google-przez.lightapply.com Rozróżnienie użytkowników 2 lata
    _gat Google-przez.lightapply.com Używany do ograniczania – w określonych

    przypadkach - liczby nowych / powielonych żądań użytkownika

    1 dzień
    _gid Google-przez.lightapply.com Rozróżnienie użytkowników 1 dzień

   Rodzaje danych. Dane zbierane przez cookies mogą obejmować w szczególności:

   1. dane identyfikacyjne: adres IP, imię, nazwisko;
   2. dane teleadresowe: adres e-mail, nr telefonu;
   3. dane behawioralne dotyczące tego w jaki sposób korzystasz z Serwisu.

   Podstawa prawna. W zależności od rodzaju cookies, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie Nasz prawnie uzasadniony interes / prawnie uzasadniony interes strony trzeciej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

   O szczegółach dotyczących cookies jesteś informowany podczas pierwszej wizyty w Serwisie poprzez baner cookie – wtedy dowiadujesz się kiedy potrzebujemy Twojej zgody, aby przetwarzać dane osobowe zbierane przez cookies oraz masz możliwość wyrazić zgodę lub odrzucić stosowanie wybranych lub wszystkich cookies.

   W każdym przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych opieramy na Twojej zgodzie, możesz tą zgodę wycofać. Masz prawo wycofać udzieloną wcześniej zgodę w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@lightapply.com lub zmieniając ustawienia swojej przeglądarki – nie ma to jednak wpływu na legalność operacji przetwarzania, które przeprowadziliśmy do czasu wycofania zgody.

  2. Jak kontrolować pliki cookie

   Możesz zablokować i usunąć wszystkie dotychczasowe pliki cookies, zmieniając ustawienia własnej przeglądarki w taki sposób, który blokuje wszystkie lub tylko niektóre cookies. Pamiętaj, że jeśli użyjesz ustawień przeglądarki do zablokowania wszystkich cookies (w tym niezbędnych plików cookie), możesz nie mieć dostępu do funkcjonalności Serwisu.

 5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

  Twoje dane osobowe są przetwarzane (i) w związku z zawartą umową dotyczącą dostępu do Serwisu - przez czas trwania zawartej z umowy, (ii) w związku z działaniami marketingowymi, statystycznymi i analitycznymi – przez czas istnienia Naszego prawnie uzasadnionego interesu, ewentualnie do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez czas niezbędny do (iii) realizacji Naszych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, oraz (iv) dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania, Twoje dane osobowe są przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje najdłuższy termin przechowywania.

 6. TWOJE PRAWA

  W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci pewne prawa – piszemy o nich poniżej.

  Pamiętaj, że wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz składać do Nas za pośrednictwem e-maila rodo@lightapply.com, poczty tradycyjnej (możesz wysłać list na Nasz adres korespondencyjny: ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław lub bezpośrednio przez Inspektora Ochrony Danych: rodo@lightapply.com.

  Aby chronić Twoje dane, zastrzegamy sobie prawo do zwrócenia się do Ciebie z dodatkowymi pytaniami w celu potwierdzenia Twojej tożsamości przed wykonaniem Twojego żądania.

  Jako osobie, której dane osobowe przetwarzamy, przysługują Ci następujące uprawnienia:

  1. dostęp do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane);
  2. żądanie sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych osobowych (np. gdy dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, możesz zażądać wprowadzenia odpowiednich zmian w swoich danych osobowych);
  3. usunięcie danych osobowych (np. gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
  4. przenoszenie danych osobowych (przetwarzanych na podstawie zgody lub na podstawie niezbędność do wykonania umowy) np. do innego administratora;
 7. ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

  Twoje dane osobowe przekazujemy naszym usługodawcom – podmiotom, które pomagają nam świadczyć usługi (dostawcom usług IT), naszym pracownikom i współpracownikom, a także podmiotom, które wspierają nas w organizacji pracy, księgowości, marketingu oraz naszym doradcom prawnym i biznesowym.

  W każdym przypadku przekazanie Twoich danych osobowych innym podmiotom nastąpi na podstawie odpowiedniej umowy i zgodnie z RODO.

  W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być również przekazywane organom publicznym. Ma to miejsce tylko wtedy, gdy jesteśmy do tego zobowiązani przez przepisy prawa.

  Twoje dane osobowe są co do zasady przetwarzane w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: „EOG”). W przypadku nawiązania przez Nas współpracy z podmiotem spoza tego obszaru, Twoje dane osobowe mogą być wyjątkowo przekazywane także do państwa, w którym podmiot ten ma siedzibę. W takim przypadku przekazanie danych będzie następowało tylko (i) w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem usług przez ten podmiot na Naszą rzecz; (ii) przy zastosowaniu wymogów określonych w rozdziale 5 RODO, w tym odpowiednich zabezpieczeń jak standardowe klauzule umowne przyjęte na mocy decyzji Komisji Europejskiej. Możesz uzyskać kopię zabezpieczeń danych osobowych przekazywanych poza EOG, kontaktując się z Nami lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 8. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

  Możemy okazjonalnie, w uzasadnionych przypadkach, zmieniać Politykę. W takim wypadku poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem Twojego e-maila powiązanego z Kontem lub bezpośrednio za pośrednictwem Konta w Serwisie.