Candidate Experience – czy warto w niego inwestować?

W procesie rekrutacji pracowników istotne są nawet te najdrobniejsze szczegóły, które mogą zaważyć nie tylko na skuteczności w zakresie wyboru odpowiedniego kandydata, ale również budowania dobrej reputacji. Bo choć przedsiębiorcy przyzwyczaili się do tego, że to potencjalny pracownik ma zrobić na nich odpowiednie wrażenie, również oni powinni zadbać o wysokie standardy związane z rekrutacją.

W tym miejscu należy przywołać coraz popularniejsze dzisiaj pojęcie, jakim jest Candidate Experience – sprawdźmy, czym tak naprawdę jest i czy rzeczywiście warto przyniesie korzyści Twojej firmie.

Candidate Experience – co to takiego?

Candidate Experience to w wolnym tłumaczeniu „doświadczenie kandydata”, jednak chcąc nieco bardziej rozwinąć to pojęcie, należy powiedzieć o sumie wszystkich doświadczeń kandydata, jakie wynosi on z procesu rekrutacji, w którym brał udział. Potencjalny pracownik na każdym etapie kontaktu z firmą wyrabia sobie opinię na jej temat – nie tylko podczas rozmowy kwalifikacyjnej, ale również czytając ogłoszenie o pracę, oczekując na feedback od rekrutera czy dowiadując się o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu jego CV. Badanie Candidate Experience powinno być kluczowe dla przedsiębiorców, ponieważ dzięki niemu możliwe jest podniesienie jakości procesu rekrutacji i zyskanie wielu korzyści dla firmy, o których powiemy nieco później. Niestety na rynku pracy w Polsce zaledwie około 50% pracowników jest zadowolonych z tego, jak zostało potraktowanych w procesie rekrutacji. Ci niezadowoleni zwracają uwagę między innymi na niewłaściwą komunikację w rekrutacji, mało szczegółowe ogłoszenia o pracę czy brak odpowiedzi od rekrutera, której oczekują nawet w sytuacji, gdy ma to być feedback negatywny. Niewystarczające zadbanie o doświadczenia kandydatów może doprowadzić do sytuacji, w której wyrobią sobie oni negatywną opinię nie tylko na temat standardów rekrutacji, ale również samej firmy. Kiedy zaczną dzielić się swoim rozczarowaniem z innymi, będzie to miało zły wpływ na reputację i może spowodować np. mniejszą liczbę zgłoszeń podczas kolejnych procesów rekrutacji pracowników. A to znacząco zmniejszy szansę przedsiębiorstwa na znalezienie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

Co ma wpływ na Candidate Experience?

Istnieje kilka czynników, które mają wpływ na Candidate Experience i które budują negatywne lub pozytywne doświadczenia kandydatów. Do tych najważniejszych zaliczamy:

 • jakość oferty pracy – ogłoszenie powinno w możliwie jak najbardziej wyczerpujący sposób informować kandydata o tym, czego wymaga od niego firma i co zyska, podejmując pracę na danym stanowisku;
 • jakość strony internetowej i komunikacji w mediach społecznościowych – kandydat po przeczytaniu ogłoszenia zechce dowiedzieć się czegoś więcej na temat firmy, do której składa CV i prawdopodobnie zapozna się z jej witryną oraz profilami w social media;
 • sposób aplikacji – im łatwiej i szybciej pracownik będzie mógł zaaplikować na dane stanowisko, tym lepsze będzie jego postrzeganie firmy;
 • jakość rozmowy kwalifikacyjnej – kandydat oceni, jak swobodnie czuł się podczas rozmowy z rekruterem, zwróci też uwagę, czy w jej trakcie przekazane mu zostały wszelkie niezbędne informacje, np. na temat oczekiwań, standardów danej firmy i kolejnych krokach w rekrutacji pracownika;
 • komunikację w rekrutacji po rozmowie kwalifikacyjnej – mowa tu przede wszystkim o utrzymywaniu kontaktu z pracownikiem i odpowiedzi zwrotnej, nawet jeżeli będzie ona negatywna (więcej o tym, dlaczego warto zadbać o tę kwestię, dowiesz się w tym miejscu).
Photo by Matheus Ferrero on Unsplash

Jakie korzyści dla firmy płyną z dobrego Candidate Experience?

Przeprowadzając dokładne badania Candidate Experience i efektywnie zarządzając procesami rekrutacji, zyskasz liczne korzyści. Przede wszystkim – Twoja firma będzie dobrze postrzegana przez potencjalnych pracowników i będą oni skłonni wysłać do Ciebie swoje CV, a nawet zamienić swoją obecną posadę na tę, którą oferujesz. Dzięki odpowiedniej komunikacji w rekrutacji opinia o dobrych standardach będzie niosła się dalej, a Ty zyskasz większe szanse na pozyskanie doświadczonych specjalistów, którzy będą motorem napędowym dla rozwoju Twojego przedsiębiorstwa. To jednak nie wszystko. Dzięki dobrym praktykom w zakresie Candidate Experience zyskasz wiedzę na temat procesów rekrutacji w przedsiębiorstwie, poznasz opinię kandydata na temat swojej firmy, a nawet dowiesz się, jak wygląda ta kwestia w innych przedsiębiorstwach. Potencjalny pracownik może stanowić dla Ciebie prawdziwą kopalnię wiedzy, dzięki której podniesiesz jakość rekrutacji pracowników, a także usprawnisz inne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Co zrobić, aby poprawić doświadczenia kandydatów?

Kluczem do poprawy Candidate Experience jest zaproszenie kandydata do wypełnienia ankiety dotyczącej jakości procesu rekrutacji pracowników w Twojej firmie, która zawierać będzie zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte. Warto zamieścić w niej pytania, które poruszają różne kwestie, np.:

 • jak kandydat dowiedział się o ogłoszeniu o pracę;
 • co skłoniło go do odpowiedzi na ogłoszenia, a co spowodowało, że poczuł zawahanie;
 • jakie były mocne i słabe strony procesu rekrutacji;
 • czy komunikacja w rekrutacji spełniła jego oczekiwania, a rekruter dostarczył mu wszelkich niezbędnych informacji;
 • jak podobała mu się rozmowa kwalifikacyjna;
 • czy kandydat chciałby polecić firmę swoim znajomym i wiele innych.

Na podstawie takiej oceny procesu rekrutacji możliwe jest zyskanie wiedzy, która pozwoli podnieść standardy i usprawnić Candidate Experience. To jednak tylko początek drogi do budowania pozytywnych doświadczeń pracowników. Niezależnie od wyników ankiety warto stosować dobre praktyki w tej dziedzinie i stosować rozwiązania, które poprawią jakość procesu rekrutacji. Mowa tutaj między innymi o:

 • precyzyjnym przedstawieniu pracownikowi warunków zatrudnienia – dużo bardziej ceni on informację o wysokości wynagrodzenia niż to, że będzie pracował w „młodym i dynamicznym zespole”;
 • dokładnym przekazaniu kandydatowi oczekiwań względem niego – z jednej strony da mu to pewność, że wysłał CV do odpowiedniej firmy, a z drugiej pozwoli Ci rekrutować wyłącznie pracowników o odpowiednim doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach;
 • dawaniu kandydatom możliwości zadawania pytań i natychmiastowym odpowiadaniu na nie (w sposób konkretny i bezpośredni);
 • informowaniu kandydata o kolejnych etapach rekrutacji i tym, czego może spodziewać się w najbliższym czasie;
 • odpowiedziach zwrotnych – zarówno na złożoną aplikację, jak i na zakończenie procesu rekrutacji (nawet jeżeli ma to być odpowiedź negatywna).

Bardzo istotna może być również automatyzacja procesu rekrutacyjnego – polecamy zwłaszcza ATS (applicant tracking system), który pozwoli usprawnić selekcję pracowników i da możliwość np. automatycznego odpowiadania kandydatom, co z jednej strony zapewni doskonały poziom komunikacji w rekrutacji, a z drugiej usprawni działania rekrutera.